Svendborg Classic Regatta • Frederiksø 2 • DK-5700 Svendborg • +45 30 624 625

Adresse Telefon Email
20160812T164050-0569-TOP2.jpg
20160812T171520-0583-TOP3.jpg
20160812T171752-0597-TOP1.jpg

Svendborg Classic Regatta

 

 

AFLYSNING 

 

 

Se billederne fra Svendborg Classic Regatta 2021.

Her

 

Hermed indkaldes til 

 

Ekstraordinær generalforsamling i

Foreningen Svendborg Classic Regatta

 

Mandag d. 6. marts 2023 kl. 13.00 i Svendborg Amatør Sejlklub`s lokale i parterreplan, Færgevej 19, Svendborg.

 

Dagsorden

- Pkt. 1  Valg af dirigent

- Pkt. 2  Forslag om opløsning af foreningen og dermed Regattaen

- Pkt. 3  Beslutning om udlodning af de "sidste penge på bogen".

- Pkt. 4  Hvad gør vi med hjemmesiden og de dokumenter og fotos som ligger der.

 

For at den ekstraordinære generalforsamling kan regnes beslutningsdygtig skal mindst 2/3-del af foreningens medlemmer være til stede altså 4 bestyrelsesmedlemmer.

For at forslaget kan vedtages skal mindst 3/4-del af de afgivne stemmer være for forslaget.

Siden starten for over tyve år siden har vi sejlet for at mindes den lokale konstruktør, bådebygmester og sejlsportsmand Sophus Weber.
 
I 2016 introducerede vi Bent Aarre Cup for klassiske lystbåde i glasfiber. 
Bent Aarre Cup sejles til minde om den navnkundige sejler, som tog initiativ til Danmarks Museum for Lystsejlads samt medstifter af Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer (DFÆL).

I 2019 forener vi de to sejladser. Der findes én overaltvinder i Sophus Weber Race. Hurtigtse træbåd vinder Sophus Weber Pokalen og hurtigste glasfiberbåd eller stålbåd får sit navn indgraveret i Bent Aarres historiske halvmodel.

De klassiske glasfiberbåde som kan deltage skal være konstrueret senest i 1970.
 
Eksempler på bådtyper kan deltage:
4.4  -  606  -  Ballad  -  Bandholm 26  -   Bandholm 30  -  Bianca 27  -  Chesapeake 32  -  Commander 31  -  Danboat 32  -  Drabant 22  -  Drage  -  Folkebåd  -  Grace 30  -  Great Dane 28  -  H-båd  -  IF-Krydser  -  Jensen 29 sloop  -  KDY 15 m2  -  Knarr  -  LA krydser  -  Liljebåden  -  Nimbus  -  Nordisk Snekke  -  Polaris Drabant  -  Princess 32  -  RJ  -  Sagitta 26  -  Sagitta 30  -  Scampi 30  -  Shipman 28  -  Soling  -  Spækhugger  -  Vega  og Yngling.

Alle både sejler på NNL-mål og dyster på trekantbane.

 

 


Svendborg Classic Regatta • Frederiksø 2 • DK-5700 Svendborg • +45 30 624 625

Adresse Telefon Email