Svendborg Classic Regatta • Frederiksø 2 • DK-5700 Svendborg • +45 30 624 625

Adresse Telefon Email
20160812T164050-0569-TOP2.jpg
20160812T171520-0583-TOP3.jpg
20160812T171752-0597-TOP1.jpg

Svendborg Classic Regatta

Generalforsamling 2020


UDSÆTTELSE

Kære tilmeldte til generalforsamlingen i Svendborg Classic Regatta.

Under hensyntagen til de netop udmeldte nye Corona-restriktioner, er det besluttet at aflyse generalforsamlingen i SCR, som skulle være afholdt hos Svendborg Amatør Sejlklub onsdag d. 28. oktober.

På bestyrelsens vegne

Med venlig hilsen
Poul Tom HansenTidligere annonceret indkaldelse:
SÅ PRØVER VI IGEN

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i Foreningen Svendborg Classic Regatta
Onsdag d. 28. oktober 2020 kl. 18.30
i Svendborg Amatør Sejlklub, Færgevej 19, 5700 Svendborg

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse
6. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er Svendborg Classic Regatta vært ved en sandwich samt øl / vand og filmen ”Friendship” vil blive vist. Friendship viser kapsejladsen Fyn Rundt for Bevaringsværdige Træskibe nogle dejlige sommerdag i 2019.

Af hensyn til bespisningen er tilmelding nødvendig senest mandag d. 26. oktober 2020 på mail: poultom@gmail.com.

På vegne af bestyrelsen i Foreningen Svendborg Classic Regatta

Poul Tom Hansen
Rudkøbing d. 24.09.2020

 

Svendborg Classic Regatta aflyses i 2020

 

På grund af COVID-19 ser vi os nødsaget til at aflyse årets regatta som traditionen tro skulle være afholdt i begyndelsen af august.

Næste regatta afholdes i anden weekend af august 2021.

Sejlerhilsener
Svendborg Classic Regatta


Regattaen

 

Svendborg Classic Regatta er en regatta for klassiske og traditionelle lystfartøjer konstrueret før udgangen af 1970.  

Bølgen på Svendborg Havn og Maritimt Centers pakhus er omdrejningspunkt for aktiviteterne i land. Sejladserne foregår i Lunkebugten og på Svendborg Sund.

Sophus Weber Race
Kapsejlads på Lunkebugten for klassiske og traditionelle sejlbåde bygget i træ, glasfiber e.lign. og konstrueret i 1970 eller tidligere (bådene kan godt være bygget senere). Der sejles to sejladser på trekantbane fredag og to lørdag. Begge dage afsluttes med distancesejlads ind gennem det skønne Svendborg Sund med måltagning ved Vindebyørebroen. De deltagende både ind-måles efter NNL-reglen. Vinderen efter fire banesejladser, træ eller glasfiber, vinder løbet. Den hurtigste træbåd efter fire banesejladser vinder Sophus Weber pokalen og får sit navn indgraveret i denne. Den hurtigste glasfiber/stålbåd efter 4 banesejladser vinder Bent Aarre Cup`en og får sit navn indgraveret i en plakette som monteres på den historiske halvmodel.

Regatta Tour
Regatta Touren er et godt og fornøjeligt alternativ for de sejlere, der ikke ønsker at dyste i kapsejlads på Lunkebugten men i stedet vil have et par gode dage på vandet med masser af oplevelser. Regatta Touren er for klassiske lystfartøjer bygget i træ, glasfiber, stål eller lignende og konstrueret senest 1970.

Motorbådsløb
Motorbådsløbet er for klassiske motorbåde konstrueret senest i 1973. Fredagens program skifter fra år til år og kan være alt fra opgavesejlads i sundet, flotillesejlads eller sejlads til en af øerne med oplevelser på land. Om lørdagen afholdes der slalomsejlads ud for Danmarks Museum for Lystsejlads
 

På gensyn i anden weekend af auguat 2021. 

Sejlerhilsener 
Svendborg Classic Regatta

Resultater 2019

Link til resultater
Ny sejlads

Sophus Weber Race og Bent Aarre Cup forenes i Sophus Weber Race.

Siden starten for over tyve år siden har vi sejlet for at mindes den lokale konstruktør, bådebygmester og sejlsportsmand Sophus Weber.
 
I 2016 introducerede vi Bent Aarre Cup for klassiske lystbåde i glasfiber. 
Bent Aarre Cup sejles til minde om den navnkundige sejler, som tog initiativ til Danmarks Museum for Lystsejlads samt medstifter af Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer (DFÆL).

I 2019 forener vi de to sejladser. Der findes én overaltvinder i Sophus Weber Race. Hurtigtse træbåd vinder Sophus Weber Pokalen og hurtigste glasfiberbåd eller stålbåd får sit navn indgraveret i Bent Aarres historiske halvmodel.

De klassiske glasfiberbåde som kan deltage skal være konstrueret senest i 1970.
 
Eksempler på bådtyper kan deltage:
4.4  -  606  -  Ballad  -  Bandholm 26  -   Bandholm 30  -  Bianca 27  -  Chesapeake 32  -  Commander 31  -  Danboat 32  -  Drabant 22  -  Drage  -  Folkebåd  -  Grace 30  -  Great Dane 28  -  H-båd  -  IF-Krydser  -  Jensen 29 sloop  -  KDY 15 m2  -  Knarr  -  LA krydser  -  Liljebåden  -  Nimbus  -  Nordisk Snekke  -  Polaris Drabant  -  Princess 32  -  RJ  -  Sagitta 26  -  Sagitta 30  -  Scampi 30  -  Shipman 28  -  Soling  -  Spækhugger  -  Vega  og Yngling.

Alle både sejler på NNL-mål og dyster på trekantbane.

Tilmelding

Det er nemt at tilmelde til regattaen på hjemmesiden. Af hensyn til vores planlægning vil vi gerne have tilmeldingerne så tidligt som muligt. Der er åben for tilmelding.

 


Svendborg Classic Regatta • Frederiksø 2 • DK-5700 Svendborg • +45 30 624 625

Adresse Telefon Email

Uptime-IT © Copyright 2016