Svendborg Classic Regatta • Frederiksø 2 • DK-5700 Svendborg • +45 30 624 625

Adresse Telefon Email
20160812T164050-0569-TOP2.jpg
20160812T171520-0583-TOP3.jpg
20160812T171752-0597-TOP1.jpg

Opslagstavle

Resultater 2017

Link til resultaterVi sejler alle på NNL

For at øge det sportslige islæt i regattaen har vi besluttet at alle både sejler med NNL-mål. og vi gennemfører Sophus Weber Race og Bent Aarre Cup på samme trekantbane..

Træbådene seljer på NNL-mål i Sophus Weber Race og dyster om SW-pokalen.

Entype-glasfiberbådene sejler på NNL-mål i Sophus Weber Race og deltager samtidig i Bent Aarre Cup mod andre glasfiberbåde. De gennemførte sejladser tæller med begge steder. Entype-glasfiberbådene kan ikke vinde SW-pokalen som tilfalder hurtigste træbåd, men som noget nyt har de mulighed for at vinde Bent Aarre Cup'en.

Glasfiberbådene sejler på NNL-mål og dyster om Bent Aarre Cup'en.

 

Ved at indføre samme mål for alle både bliver det muligt for alle glasfiberbåde at dyste mod hinanden og det er nemt at sammenholde sejltider.

 

NNL-reglen er en videreudvikling af NL-reglen fra 1915. Det er Kjøbenhavnske Træsejlere der har udviklet reglen som du kan læse mere om her. Målereglen har ikke tidligere været anvendt på glasfiberbåde men vi har mulighed for at trække de fleste data på bådene så måling i Svendborg begrænses. Regattaen kontakter de glasfiberbåde vi har behov for at måle inden start. Målingen er gratis. 

Vi er ved at tilrette indbydelse og sejladsbestemmelser .  

 

Sejlerhilsener
Svendborg Classic Regatta 

Svendborg Classic Regatta er med på bådudstilling 

DFÆL og DMfL har fælles stand på bådmessen og deler materiale ud for regattaen.Hjælp os med at synliggøre regattaen og bringe budskabet om den nye Bent Aarre Cup.

Kort til uddeling kan hentes i Maritimt Center eller på lystsejladsmuseet. 


  
Tak for hjælpen
Bestyrelsen


Svendborg Classic Regatta • Frederiksø 2 • DK-5700 Svendborg • +45 30 624 625

Adresse Telefon Email

Uptime-IT © Copyright 2016