Svendborg Classic Regatta • Frederiksø 2 • DK-5700 Svendborg • +45 30 624 625

Adresse Telefon Email
20160812T164050-0569-TOP2.jpg
20160812T171520-0583-TOP3.jpg
20160812T171752-0597-TOP1.jpg

Opslagstavle

Der er åben for tilmelding

I 2018 har vi gjort deltagelse billigere. Det koster 200 kr. at deltage i regattaen.
Du kan tilmelde her.

I 2018 har vi gjort deltagelse billigere. Det koster 200 kr. at deltage i regattaen.
Du kan tilmelde 
her.Generalforsamling 2018

Onsdag den 21. marts blev der afholdt generalforsasmling hos SSS i Rantzausminde. Efter generalforsamlingen holdt Vidar Illum et meget spændende foredrag om 7 meteren Victoria fra 1918, om bådens historie og om restaureringen. 
Tak til Finn Birger Hansen som dirigent, SSS for lån af lokaler og Vidar Illum for et spændende foredrag.
Her kan du læse referatet fra årets generalforsamling.Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Onsdag den 21. marts kl. 18 afholdes der generalforsamling hos SSS på Strandgården, Rantzausminde havn.
Før generalforsamlingen afholdes der et kort evalueringsmøde vedr. sidste års sejladser. Efter generalforsamlingen holder Vidar Illum et foredrag om restaureringen af 7-meteren Victoria fra 1918.

Program: 
17.30 - 17.55   Evaluering
18.00 - 18.55  Generalforsamling
19.00 -            Foredrag om Victoria v. Vidar Illum

Regattaen er vært ved en sandwich og vi har brug for at vide hvor mange der vil spise med. Tilmelding til martin@lystsejlads.dk senest fredag den 16. marts.

Foreningens vedtægter kan læses her
Resultater 2017

Link til resultaterVi sejler alle på NNL

For at øge det sportslige islæt i regattaen har vi besluttet at alle både sejler med NNL-mål. og vi gennemfører Sophus Weber Race og Bent Aarre Cup på samme trekantbane..

Træbådene seljer på NNL-mål i Sophus Weber Race og dyster om SW-pokalen.

Entype-glasfiberbådene sejler på NNL-mål i Sophus Weber Race og deltager samtidig i Bent Aarre Cup mod andre glasfiberbåde. De gennemførte sejladser tæller med begge steder. Entype-glasfiberbådene kan ikke vinde SW-pokalen som tilfalder hurtigste træbåd, men som noget nyt har de mulighed for at vinde Bent Aarre Cup'en.

Glasfiberbådene sejler på NNL-mål og dyster om Bent Aarre Cup'en.

 

Ved at indføre samme mål for alle både bliver det muligt for alle glasfiberbåde at dyste mod hinanden og det er nemt at sammenholde sejltider.

 

NNL-reglen er en videreudvikling af NL-reglen fra 1915. Det er Kjøbenhavnske Træsejlere der har udviklet reglen som du kan læse mere om her. Målereglen har ikke tidligere været anvendt på glasfiberbåde men vi har mulighed for at trække de fleste data på bådene så måling i Svendborg begrænses. Regattaen kontakter de glasfiberbåde vi har behov for at måle inden start. Målingen er gratis. 

Vi er ved at tilrette indbydelse og sejladsbestemmelser .  

 

Sejlerhilsener
Svendborg Classic Regatta 

Svendborg Classic Regatta var med på bådudstilling 

DFÆL og DMfL havde fælles stand på bådmessen i 2017. Der blev omdelt materiale om regattaen og reklameret lidt ekstra for Bent Aarre Cup


I 2018 trykker vi også et postkort. 
Hjælp os med at udbrede budskabet om reggaten - hent kort til uddeling på lystsejæladsmuseet eller i Maritimt Center.

Tak for hjælpen
Bestyrelsen


Svendborg Classic Regatta • Frederiksø 2 • DK-5700 Svendborg • +45 30 624 625

Adresse Telefon Email

Uptime-IT © Copyright 2016